Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
 

Τούμπι για ρολό κρέατος

 

Tούμπι πλαστικά για ρολά κρέατος

 • Κατάλλήλα και πιστοποιήμενα για την επαφή με το κρέας
 • Διαστάσεις διαμέτρων:
  8,6 cm – 12άρι δίχτυ
  9,6 cm – 12άρι και 14άρι δίχτυ
  11 cm – 14άρι και 16άρι δίχτυ
  12,5 cm – 16άρι και 18άρι δίχτυ
  14 cm - 18άρι δίχτυ